Doelstelling

Wij van de Huurdersbelang behartigen de belangen van de huurders van Waardwonen en woningzoekenden op het gebied van wonen, de woonomgeving en andere zaken die verband houden met de huisvestiging.
Wij waarborgen de rechtspositie van de huurders van Waardwonen.

Deze bewonersraad probeert in gezamenlijk overleg met de huurders de leefbaarheid en het welzijn in de directe omgeving van woningen van Waardwonen te waarborgen.

De doelstelling en de uitgangspunten van deze overeenkomst zijn:

Het bieden van mogelijkheden om de belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen.

  1. Optimaliseren van de dienstverlening;
  2. Verduidelijken van taken en bevoegdheden;
  3. Bevorderen van een gelijkwaardig overleg;
  4. Afspreken van regels en procedures om het overleg tussen Waardwonen en Bewonersraad te verduidelijken en te structureren.

Het bieden van mogelijkheden om de belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen.