Adviesteams

De Huurdersbelang vertegenwoordigt de huurders van Waardwonen

We vinden het belangrijk dat u zich prettig voelt in uw huis en omgeving.

Om ons werk goed te kunnen doen houden wij intensief contact met onze huurders. Dit doen wij onder meer door samen te werken met de Bewonerscommissies, af spraken te maken met individuele huurders en het instellen van Adviesteams.

Adviesteam Woonlasten

In 2015 hebben een vijftal huurders samen met het bestuur onder begeleiding van de Woonbond een woonlastenvisie opgesteld. Het Adviesteam is van mening dat huurders betaalbaar wonen als zij voldoende over houden om actief deel te kunnen nemen aan de samenleving. Hiervoor dient niet alleen naar de huur gekeken te worden, maar naar het totale beeld van de woonlasten. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij het secretariaat.

Adviesteam Bewonerscommissies

De Bewonersraad Lingewaard kreeg in 2015 steeds meer vragen van de complexen over bijvoorbeeld leefbaarheid, brandveiligheid en de inspraak op de schoonmaak en groenbeheer. Dit alles was voor aanleiding om in 2016 te starten met een Adviesteam Bewonerscommissies.